Επιλογές με στυλ, λειτουργικότητα, αρμονία, ισορροπία.
Είναι κάτι τέτοιες κατοικίες που μου φέρνουν στο νου τη φράση ενός από τους δασκάλους μου που, δυστυχώς, δεν είναι κοντά μας πια και ο οποίος μου έλεγε πως, όπως στη ζωή οφείλεις να χαράζεις την πορεία σου δυναμικά, ξεκάθαρα και απόλυτα, τόσο απόλυτα μάλιστα που οτιδήποτε μικρό και φαινομενικά αμελητέο θελήσεις να αλλάξεις, αυτό, να είναι ικανό να την ανατρέψει ολόκληρη, έτσι και στη δουλειά σου, έτσι και στο χώρο που ζεις φρόντιζε να έχουν όλα τη μορφή τους, όλα τη θέση τους, σταθερά, απόλυτα και συγκεκριμένα γιατί, τελικά, όλα αυτά είσαι εσύ

Η κατοικία που θα δεις, την έχω κρατημένη καιρό τώρα στα αρχεία μου, μου το θύμισε αυτό….

ad_13321_1 ad_13321_2 ad_13321_3ad_13321_4 ad_13321_5 ad_13321_6 ad_13321_7 ad_13321_8 ad_13321_9 ad_13321_10

Τότε βέβαια δεν είχα καταλάβει τι ακριβώς εννοούσε…