Εδώ και καιρό το λέω: θέλω να πάω Μπερλίν, θέλω να πάω Μπερλίν, το γουρουνάκι μου φούσκωσε από δίευρα, βρήκα ένα “αμέιζιγκ Das stue Hotel του στέι”, κλείνω λοιπόν και τα τικετάκια μου και…arrivederci έέέφυγα!!!

 

 

 

 

 

 

 

<

 

 

 

 

 

 

 

 

Σνιφφφ…. ψέμματα σου λέω…
Το γουρουνάκι μου έχει άδεια την κοιλίτσα του, δε μπορεί λέει να με πάει πουθενά… Ναι… Σνιφφφφ…

(…η δωματιάρα με τη γραφειάρα στην εν λόγω χοτελάρα, τέλεια όμως, ε?)

Φιλιάάάά………….

thanks homedsgn…