Λίγες ιδέες για τα βιβλία σας…

Βιβλιοθήκες να τα φιλοξενούν… οπουδήποτε στο σπίτι σας…

βιβλιοθήκες στο γραφείο…

βιβλιοθήκες στην τραπεζαρία…

χαμηλές βιβλιοθήκες…

βιβλιοθήκες στην οροφή…

βιβλιοθήκες γύρω από το παράθυρο…

“καθιστικές” βιβλιοθήκες…

κρεμαστές βιβλιοθήκες…

Οι βιβλιοθήκες δημιουργούν ζεστασιά στο χώρο που βρίσκονται…

προστατεύουν τα αγαπημένα σας αντικείμενα και τις αγαπημένες σας στιγμές…

και δημιουργούν ένα πολύ προσωπικό…

φιλικό και έντεχνο περιβάλλον…

Τι λέτε;


<