Οι σκάλες, και κατά βάση ο χώρος που σχηματίζεται κάτω από αυτές, μπορούν να δημιουργήσουν σημαντικούς χώρους, οι οποίοι με τη σειρά τους μπορούν να χρησιμοποιηθούν ανάλογα με την περίπτωση:
• ως μικρές αποθήκες, που επενδυμένες με το κατάλληλο υλικό ολοκληρώνουν πρακτικά και αισθητικά τη σκάλα…


• ως ιδιαίτερες, μεγάλες και ευέλικτες βιβλιοθήκες…

• ως ντουλάπες  εισόδου-εξόδου αν η σκάλα μας είναι κοντά στην έξοδο…

• ακόμη και τα ίδια τα σκαλιά από μόνα τους μπορούν να αποτελέσουν εξαίσια, ανεξάρτητους αποθηκευτικούς χώρους.