Ακόμη και η επιλογή της θέσης ή του στυλ τζακιού που θα επιλέξουμε μπορεί να μας δώσει τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε επιπλέον πράκτικούς και χρήσιμους αποθηκευτικούς χώρους.

Στο παραπάνω τζάκι σχηματίστηκαν ειδικές και πολύ λειτουργικές εσοχές για την αποθήκευση και άμεση χρήση των ξύλων,

ενώ αυτό το κεντρικό τζάκι σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε έτσι, ώστε να λειτουργεί ταυτόχρονα και σαν βιβλιοθήκη.