Διαμέρισμα στα γκρι…

Που..ενώ πρόκειται για ένα τυπικότατο σκανδιναυικό και εντόνως ικεϊστικο διαμέρισμα, ΔΕΝ είναι λευκό!!

<

Σε φιλώ! ..καλή βδομάδα να έχουμε!

Μαρία