Ησυχαστήριο…
για ηρεμία,  συγκέντρωση και  επαναξιολόγηση αξιών και στόχων.
45 ξύλινα μέτρα χώρος, μέσα στη φύση και δεν χρειάζεται τίποτα παραπάνω από αυτό…
Το’χω ανάγκη και φέτος, λιγότερο μάλλον, από οποιαδήποτε άλλη προηγούμενη φορά και σίγουρα υπό πρϋποθέσεις.

 

 

 

 

 

 

<

 

Σε φιλώ

Μαρία

 via…