Κίτρινο.

Στην κουζίνα.
Στα ντουλάπια.
Στα πλακάκια.
Στον παγκο.
Στους τοίχους.

 Έχεις το θάρος;