Εναλλακτικά,

όταν δεν βρίσκεις κουκέτα στις προδιαγραφές σου, με τους χώρους,
τα στοιχεία, τα χρώματα και το φωτισμό που φαντάζεσαι…

Ε, σε αυτή την περίπτωση την κατασκευάζεις!

fe54355Καλημέρα!