Στη Γερμανία.
Ολοκληρώθηκε πρόσφατα.
Από τους Ippolito Fleitz Group Architects ….

loft_esn_ippolito_fleitz_group_1 loft_esn_ippolito_fleitz_group_2 loft_esn_ippolito_fleitz_group_3 loft_esn_ippolito_fleitz_group_4 loft_esn_ippolito_fleitz_group_5 loft_esn_ippolito_fleitz_group_6 loft_esn_ippolito_fleitz_group_7 loft_esn_ippolito_fleitz_group_8 loft_esn_ippolito_fleitz_group_9 loft_esn_ippolito_fleitz_group_10 loft_esn_ippolito_fleitz_group_11 loft_esn_ippolito_fleitz_group_12 loft_esn_ippolito_fleitz_group_13 loft_esn_ippolito_fleitz_group_14 loft_esn_ippolito_fleitz_group_15 loft_esn_ippolito_fleitz_group_16 loft_esn_ippolito_fleitz_group_17 loft_esn_ippolito_fleitz_group_18 loft_esn_ippolito_fleitz_group_19 loft_esn_ippolito_fleitz_group_20 loft_esn_ippolito_fleitz_group_21 loft_esn_ippolito_fleitz_group_22
Ναι….

Το βρήκα εδώ…