Τα μικρά δωμάτια δεν σημαίνουν απαραίτητα στρίμωγματα και κακογουστιά. Προσέξτε με τι ενδιαφέροντα τρόπο αντιμετωπίστηκε ο παραπάνω χώρος προκειμένου να φιλοξενήσει τις ανάγκες του ξενώνα μιας κατοικίας. Το μικρό αυτό δωμάτιο μετατράπηκε σε ένα ρομαντικό και χαλαρωτικό χώρο ενώ η ειδική κατασκευή πάνω στην οποία “κάθεται” το στρώμα αποτελεί ένα αξιόλογο αποθηκευτικό χώρο.