ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΙΧΟΥΣ.
ΝΑ ΑΚΟΥΜΠΑΝΕ.

Μία πρόταση αλλά και άποψη συνάμα,
δίχως κανόνες και σπαζοκεφαλιές,
για το  πως και με ποια σειρά να τους τοποθετήσεις τους πίνακες στους τοίχους,
λέει:


Όπως θες!

Καλημέρα!