Το σπίτι του Guido Hager… 

…αρχιτέκτονας τοπίου στο επάγγελμα από το Μπερλίν, oh yes, ο κύριος που εικονίζεται upstairs  και το σπιτάκι του τo έφτιαξε ο Helenio Barbetta.

<

more… in  yellow trace!