Φυσικές επιλογές…
…γεμάτες ξύλο, πέτρα, καμπύλες επιφάνειες, βουνό και θάλασσα!

 

 

 

 

 

 

<

 

 

 

 

 

 

 

Λίγο αργά και κάπως βιαστικά για σήμερα…

Μαρία