Χρώματα να συνδυάσεις…
…μιας που μπήκε καλοκαίρι, ε.. και που θα πάει????…. θα το ρίξεις οσονούπω το φρεσκαρισματάκι στη σπιταρόνα σου!!!

Έεεελα λέέέέωωω… γιααα να βάφουμε φέτος!!!!

 

 

 

 

 

 

 

<

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Via…