Χρώμα και Ρόμα.
Έτσι.
Για έμπνευση.

colored_Roma_1 colored_Roma_2 colored_Roma_3 colored_Roma_4 colored_Roma_5…όπου Ρόμα= Rome.

Φιλιά
Μαρία