ΑΣΤΙΚΗ ΑΠΛΟΤΗΤΑ

. Σήμερα δεν ομιλώ ούτε και σχολιάζω και ούτε και κριτικάρω. Σήμερα, κουβέντες, σχόλια και κριτικές, όλα τα αφήνω...

ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΜΕ ΣΤΥΛ.

Αντιστέκομαι. Στην μουντάδα, την επίμονη υγρασία και τον γκρίζο ουρανό, αντιστέκομαι και αντ΄αυτού προτείνω.......

ΣΑΛΕ ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΙΑ.

  Όχι, δε θα μιλήσω, δε θα μιλήσω καθόλου! Μα καθόλου  σου λέω ...και τι να πω άλλωστε που πρέπει ντε και καλά να...