ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΜΕ ΣΤΥΛ.

Αντιστέκομαι. Στην μουντάδα, την επίμονη υγρασία και τον γκρίζο ουρανό,...

ΣΑΛΕ ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΙΑ.

  Όχι, δε θα μιλήσω, δε θα μιλήσω καθόλου! Μα καθόλου  σου λέω ...και τι να πω...