Γειτονιές #1

Παλιά κτίρια... Αρχιτεκτονική;… Τέχνη;…ή Γραφιστική;…. Για τι να...