Σάο Πάολο…

  Το σπίτι του Cris και της Marcelo Rosenbaum στο São Paulo βλέπουμε...