Ησυχαστήριο…

  Ησυχαστήριο... για ηρεμία,  συγκέντρωση και  επαναξιολόγηση αξιών και...

Κατοικία στο βουνό…

Ξεκινώ τη βδομάδα μου με μία τελευταία, έχω την εντύπωση, χειμωνιάτικη κατοικία,...

Φυσικές επιλογές…

  Φυσικές επιλογές... ...γεμάτες ξύλο, πέτρα, καμπύλες επιφάνειες, βουνό και...