ΑΣΤΙΚΗ ΑΠΛΟΤΗΤΑ

. Σήμερα δεν ομιλώ ούτε και σχολιάζω και ούτε και κριτικάρω. Σήμερα, κουβέντες,...