ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΜΕ ΣΤΥΛ.

Αντιστέκομαι. Στην μουντάδα, την επίμονη υγρασία και τον γκρίζο ουρανό,...