Μικρά και χρήσιμα

• Ο υπερφωτισμός ενός χώρου μόνο αρνητικά αποτελέσματα φέρνει. Εκτός...

Είδη φωτισμού…

• Γενικός φωτισμός: Το κυριότερο φωτιστικό σχήμα σε μια κατοικία...