Φάρμα. Όνειρο ζωής.

 . Φάρμα. Όνειρο ζωής.  Όχι, όχι, δεν αποφάσισα να γίνω καουμπόϊσσα ξαφνικά, να...