Είδη φωτισμού…

• Γενικός φωτισμός: Το κυριότερο φωτιστικό σχήμα σε μια κατοικία καλύπτεται συνήθως από εμφανείς κεντρικές πηγές με ένταση και...
φωτισμός κατοικίας

ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: TA ΤΙ ΚΑΙ TA ΠΟΥ.

Το φως σε έναν εσωτερικό χώρο δεν είναι μόνο θέμα πρακτικό ή αισθητικό. Ο τεχνητός φωτισμός μιας κατοικίας είναι ικανός να επηρεάσει τις...